ผู้ใช้ใหม่


บัญชีนักศึกษา

บัญชีผู้ปกครอง

บัญชีครู


  • ประเภทบัญชีครู "" เพิ่มบัญชีผู้ปกครองมีสิทธิที่จะสร้างห้องเรียนสำหรับนักเรียนนักศึกษาบัญชี ();

  • ครูสามารถสร้างบ้านหลายภาษาสำหรับนักเรียนของพวกเขานักเรียนแต่ละคนสามารถทำบ้านในภาษาของเขา

  • ครูสามารถดูการบ้านทำโดยนักศึกษาของเขานั้น

  • ครูสามารถแจ้งทางอีเมลเกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบใหม่และข่าวอื่นๆ

  • บัญชีทั้งหมดจะเสียค่าใช้จ่ายแต่บัญชีของคุณจะถูกลบโดยไม่แจ้งให้ทราบหากคุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้

สร้างบัญชีครู สร้างบัญชีครู