Bagong user


Mag-aaral ng account

Parent account

Guro ng account


  • Ang mga uri ng account "magulang"-extend ng isang estudyante na may account sa kanan upang makita ang mga gawain na ginawa ng kanilang mga anak (mag-aaral account);

  • Ang isang magulang ay maaaring gumawa ng multilingual araling-bahay para sa kanilang mga anak; bawat anak ay maaaring gawin ang araling-bahay sa kanyang nais na wika;

  • Ang isang magulang ay maaaring tingnan ang lahat ng mga bata ng homework at ang mga resulta;

  • Ang mga magulang ay pasasabihan sa pamamagitan ng email tungkol sa mga bata ng araling-bahay, bagong mga ehersisyo at iba pang mga balita;

  • Lahat ng mga account ay walang bayad ngunit ang iyong account ay maaaring tinanggal nang walang abiso kung hindi ka sumunod sa mga tuntunin ng site na ito;

Lumikha ng magulang account Lumikha ng magulang account