Ny användare


Student konto

Moderbolaget konto

Lärare konto


  • Det konto som typ "förälder" utöka student-konto med rätt att se den verksamhet som utförts av sina barn (studentkonto);

  • En förälder kan skapa flerspråkiga läxor för sina barn, varje barn kan göra läxor i hans föredragna språk;

  • En förälder kan se alla barnens läxor och resultaten;

  • Den förälder kan anmälas per e-post om barnens läxor, nya övningar och andra nyheter;

  • Alla konton är kostnadsfria men ditt konto kan tas bort utan förvarning om du inte uppfyller villkoren i denna site;

Skapa förälder konto Skapa förälder konto