MathML för Flash

MathML för Flash MathML IDE MathML Editor MathML Diagram MathML Formel MathML på webbsidor
Vad är MathML?

       MathML (Mathematical Markup Language) är avsett att underlätta användning och återanvändning av matematiska och vetenskapliga innehållet på webben, och för andra applikationer såsom dator algebra system, print typsättning, och röst-syntes. Mer information från www.w3.org/Math ...


Vad är "MathML för Flash"

       "MathML för Flash" är en grupp av open source projekt som kan visa, redigera, visa och bearbetningsfunktioner och matematiska ekvationer i webbsidor. Programmeringen görs i Adobe Flash AS3.

MathML IDE MathML Editor MathML Diagram MathML Formel MathML på webbsidor