Nový užívateľ


Študentské konto

Rodičovskej účet

Učiteľ účet


  • Do úvahy je študent účet pre deti, kto sa chce učiť matematiku;

  • Ak budete mať študentský účet, všetky skúšky budú zaznamenané a môžu byť vnímané rodičia alebo učitelia;

  • A študent sa môže zúčastniť v triede. Triedy sú vytvárané učiteľov;

  • Akonáhle bude prijaté v rámci výučby, že študent môže mať domáca úloha na prázdniny. Domáca úloha vytvorené učiteľmi. Môžete si prečítať, že vo vašom preferovanom jazyku;

  • Ďalej platí, že rodičia môžu vytvoriť domácu úlohu pre svoje deti;

  • Každý študent bude oznámená prostredníctvom e-mailu o svoje domáce úlohy a ďalšie novinky;

  • Všetky účty sú zadarmo, ale váš účet môže byť zrušený bez výpovednej lehoty, ak nemáte v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto mieste;

Vytvoriť študentský účet Vytvoriť študentský účet