Nový užívateľ


Študentské konto

Rodičovskej účet

Učiteľ účet


  • Tento typ účtu "učiteľ" predĺženia materskej účet, pričom má právo vytvoriť kurzy pre študentov (študentský účet);

  • Učiteľ môže vytvárať viacjazyčné domáca úloha pre ich študentov; Každý študent môže urobiť domáce úlohy vo svojom jazyku;

  • Učiteľ sa môžete pozrieť na domácu úlohu vykonať jeho študentov;

  • Učiteľ môže byť oznámená prostredníctvom e-mailu o nové cvičenia a ďalšie novinky;

  • Všetky účty sú zadarmo, ale váš účet môže byť zrušený bez výpovednej lehoty, ak nemáte v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto mieste;

Vytvoriť konto učiteľ Vytvoriť konto učiteľ