Nový užívateľ


Študentské konto

Rodičovskej účet

Učiteľ účet


  • Tento typ účtu "materská" predĺžiť študentský účet, pričom má právo vidieť činnosti vykonáva ich deti (študentský účet);

  • Rodič môže vytvoriť viacjazyčné domáca úloha pre svoje deti; Každé dieťa môže robiť domácu úlohu v jeho preferovaný jazyk;

  • Rodič môže zobraziť všetky deti na domáce práce a výsledky;

  • Rodič môže byť oznámená prostredníctvom e-mailu o detskej domáce úlohy, nové cvičenia a ďalších novinkách;

  • Všetky účty sú zadarmo, ale váš účet môže byť zrušený bez výpovednej lehoty, ak nemáte v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto mieste;

Vytvoriť účet materskej Vytvoriť účet materskej