MathML pre Flash

MathML pre Flash MathML IDE MathML Editor MathML Graf MathML Formule MathML na webových stránkach
Čo je to "MathML Graf"?

       Ide o open-source projekt hostil na hostované na code.google.com/p/mathmlgraph/. Tento projekt je určený vo flash a používa sa pre zobrazovanie grafiky matematických funkcií vo webových stránkach. Funkcie sa zapisujú v podobe MathML - XML štandard pre prenos, spracovanie a zobrazovanie matematických vzorcov. Chceme sa zobrazí funkcie v niekoľkých koordinácii systémov: kartézské súradnice 2D, 3D a polárne súradnice.

Potrebujete pomoc?

Jdi na http://code.google.com/p/mathmlgraph/. Tu si môžete nechať mi pripomienky týkajúce sa tohto projektu alebo námety na ďalšiu verziu.