Dla MathML Flash

Dla MathML Flash MathML IDE Redaktor MathML MathML Wykres Formuła MathML MathML na stronach internetowych
Co to jest "Formuła MathML Flash"?

       Jest to projekt "open source" hostowane na serwerach w http://code.google.com/p/mathmlformula/. Mam tego projektu rozpoczęła się w prosty sposób wyświetlać MathML formuły w Flash.

Potrzebujesz pomocy?

Przejdź do http://code.google.com/p/mathmlformula/. Tutaj może niech do mnie komentarze na temat tego projektu lub sugestie do następnego wydania.