Matemātiķu

Laika līnija Fotogrāfijas Nauda Markas Skice Meklēt

Werner Karl Heisenberg

Dzimšanas datums:

Dzimšanas vieta:

Datums nāves:

Vietu nāves:

5 Dec 1901

Würzburg, Germany

1 Feb 1976

Munich, Germany

Prezentācija Wikipedia