Matemātiķu

Laika līnija Fotogrāfijas Nauda Markas Skice Meklēt

Paul Adrien Maurice Dirac

Dzimšanas datums:

Dzimšanas vieta:

Datums nāves:

Vietu nāves:

8 Aug 1902

Bristol, England

20 Oct 1984

Tallahassee, Florida, USA

Prezentācija Wikipedia