ล็อกอิน

ล็อกอิน:

รหัสผ่าน:

ผู้ใช้ใหม่

บัญชีนักศึกษา บัญชีผู้ปกครอง บัญชีครู

การกำหนดค่า

จดหมายข่าว

Games


เกมบนเว็บ เกมใน nintendo เกมบน PSP
zx81.zx81.free.fr zx81.zx81.free.fr zx81.zx81.free.fr

Chess

ใช้ GNU หมากรุกสำหรับปัญญาประดิษฐ์.

Go

ไปเล่นโดยสองผู้เล่นสลับกันวางหินขาวใน intersections ว่างของตารางบรรทัด.

Mancala

เป้าหมายของเกม mancala คือมักจะเก็บเมล็ดมากกว่าคู่กัด.


www.abinitio.no

Mahjongg

คุณต้องลบกระเบื้องคล้ายชนะ.