LOGIN

כניסה:

סיסמה:

משתמש חדש

חשבון סטודנט ההורה חשבון המורה לחשבון

תצורת

NEWSLETTER

משחקים


משחקים באתר האינטרנט על משחקי נינטנדו על משחקי PSP
zx81.zx81.free.fr zx81.zx81.free.fr zx81.zx81.free.fr

Chess

השתמש GNU שחמט של בינה מלאכותית.

Go

הוא שיחק עבור שני השחקנים לחלופין על ידי הצבת שחור ולבן אבנים על ופנוי intersections בשורה של הרשת.

Mancala

מטרת mancala משחקים בדרך כלל לתפוס את הזרעים יותר מאשר את היריב.


www.abinitio.no

Mahjongg

אתה צריך דומים להסיר אריחים כדי לנצח.