Uus kasutaja


Üliõpilane konto

Parent konto

Õpetaja konto


  • Arvesse üliõpilase moodustavad lapsed, kes tahab õppida matemaatika;

  • Kui teil on üliõpilane arvesse kõik katsed salvestatakse ja seda saab vaadata, mida vanemad või õpetajad;

  • Õpilane saab osaleda klassi. Klassid on loodud õpetajatele;

  • Kui aktsepteeritakse klassi õpilane võib olla kodutööd teha. Kodutöö on loonud õpetajad. Seda saab lugeda Teie eelistatud keeles;

  • Ka vanemad saavad luua kodutöö oma laste eest;

  • Iga õpilane saab e-kirja kohta oma koduseid ja muid uudiseid;

  • Kõik kontod on tasuta, kuid konto saab kustutada ilma ette teatamata, kui te ei vasta tingimustele käesoleva veebilehe;

Loo üliõpilane konto Loo üliõpilane konto