Uus kasutaja


Üliõpilane konto

Parent konto

Õpetaja konto


  • Konto tüüp "õpetaja" laiendada vanema konto õigus luua klasside õpilaste (üliõpilaste konto);

  • Õpetaja saab luua mitmekeelse kodutöö oma õpilastele; Iga õpilane võib teha kodutööd tema keeles;

  • Õpetaja saab vaadata kodutöö tehtud tema õpilased;

  • Õpetaja saab e-kirja uutest harjutusi ja muid uudiseid;

  • Kõik kontod on tasuta, kuid konto saab kustutada ilma ette teatamata, kui te ei vasta tingimustele käesoleva veebilehe;

Loo õpetaja konto Loo õpetaja konto