MathML za Flash

MathML za Flash MathML IDE MathML Editor MathML Graf MathML Formula MathML na web stranicama
Što je MathML?

       MathML (Mathematical Markup Language) je namijenjen da bi se olakšalo korištenje i ponovno korištenje matematičkih i znanstvenih sadržaja na Webu, kao i za druge programe, kao što su računalni sustavi algebra, print slaganje sloga i sinteza govora. Više informacija iz www.w3.org/Math ...


Što je "MathML za Flash"

       "MathML za Flash" je skupina open source projekte koji omogućuje prikazivanje, uređivanje, pregled i obradu matematičke funkcije i jednadžbe u web stranice. Programiranje se vrši u Adobe Flash AS3.

MathML IDE MathML Editor MathML Graf MathML Formula MathML na web stranicama